Online-godkännande hyresavtal

Godkännande av hyresavtal och e-bilagor

För att slutföra bokningen läser ni igenom och godkänner e-bilagorna samt skannar/fotar Hyresavtalet och laddar upp det nedan. Om Bilaga 1 till hyresavtalet är en separat fil/foto laddar ni upp avtal och bilaga separat under "Ladda upp avtal" respektive "Ladda upp Bilaga 1". Om ingen information finns ifylld i Bilaga 1 behöver den inte laddas upp.

e-bilagorna som skall godkännas är följande (klicka på respektive för att läsa i separat fönster);

Läs och skriv ut "Information och checklista för banhyrare" här för att enkelt håll koll på viktiga saker under hyresperioden

Avtalet är inte giltigt förrän ni fyllt i uppgifterna nedan, laddat upp hyresavtalet samt godkänt e-bilagorna vilket skall ske inom 7 dagar från att ni fått avtalet om inte annat är överenskommet. Om bokningen är görs med mindre än 7 dagar till hyresperioden skall detta ske omgående. 

Skulle du glömt någon information, angett fel information, laddat upp fel fil eller liknande så uppdaterar du sidan, fyller i den rätta informationen och/eller laddar upp rätta filen och godkänn igen.


Godkänn bokningen, hyresavtal och e-bilagor