Anmälan miljöavvikelse

Online-rapportering miljöavvikelse

Hyresgästen skall rapportera all eventuella avvikelse gällande miljörelaterade händelser enligt villkoren i Miljöbilagan.

Det kan gälla oljespill, brand, skador på miljöstation, miljöfarligt avfall som lämnats, fulla sopkärl etc. 

Om någon allvarligare miljöpåverkande incident  inträffar på anläggningen meddelar ni oss omgående på 0611-50 50 08 och i förekommande fall larmar via 112


OBS! Rapporten skall skickas in senast dagen efter att hyresperioden avslutats.

När ni lagt in samtliga uppgifter klickar ni på Rapportera. Skulle ni missat någon uppgift så gör ni en ny rapportering där ni kompletterar med de saknade uppgifterna.