Race Monitor

Ange undertext här

Live Timing

För att se aktuella tider på de fordon som har transponder använder vi Race Monitor för att hålla teamen informerade om tider, placeringar etc.

För att komma igång;

  • Ladda ner/installera Race Monitor (Klicka på QR-koden eller scanna nedan för respektive iPhone eller Androide)
  • Anslut till Mittsverigebanans WiFi MSB user (password mitt2020)
  • Öppna Race Monitor, klicka Direct Connection och ange RMonitor address 192.168.1.104 samt RMonitor Port 50000
  • Du skall nu se samtliga aktiva transpondrar

Obs! du måste vara ansluten till Mittsverigebanans WiFi MSB user för att det skall fungera och bäst mottagning är det runt tornet.v din text här ...