Om oss

Norrlands Motorpark AB med Mittsverigebanan. 

Vår uttalade ambition är att ta banan till den nivå som både den och alla motorsports-entusiaster i Norrland förtjänar.

Vi har byggt nya posteringar, byggt om chikanen, monterat säkerhetsnät på depåmuren och mycket annat, allt för att uppfylla gällande krav. Detta är ett arbete som har tagit tid och kostat pengar men vi har sett det som absolut nödvändigt för att ha en möjlighet att få tillbaka "banan på banan". 

Under 2019 asfalterades maskindepå och infart, elanslutningar monterats i maskindepå, ett nytt speakertorn byggs och inte minst läktarplatser för över 400 personer installeras. 

2021 har en LED-skärm monteras upp där vi kan hantera alla flaggor vid huvud-posteringen så allt kan skötas direkt från race control. Dessutom förfinar vi vårt system för LED-puckar med flaggsignaler i bilarna och vässar tidtagningssystemet för att med hjälp av modern RFID-teknik kunna hantera depåstopp och förarbyten under långlopps-race.

Under 2022 har bland annat en fördubbling av asfalterad maskindepå-yta färdigställts innan säsongsstart, samt att vi jobbat vidare med att färdigställa innerområde och naturläktare, digitala flaggljus på posteringar (3 sektorer) och mycket annat. Vi har också utvecklat kiosk/grillverksamheten med nya snabbare grillar, ett 160 m3 tält för att bättre möta besökarnas önskemål och behov. 

2023 utfördes ytterligare arbete på innerområdet för att få stil på det. Skyddsräcke vid depåmuren monteras, ytterligare en postering som fick flaggljus, startrutor, och bandepå med walking lane och kantlinjer målades. Dessutom har dränering åtgärdas och en naturläktare mejslas ut i slänten mot kurva 1 samt att arbetet med utbyte/renovering av däckbarriärer fortsätter.

Inför 2024 kommer arbetet på innerområdet fortsätta samt att vi kommer komplettera med några ytterligare kameror och skärmar för övervakning banaktiviteterna. Fortsatt målning av curbs och linjer kommer också ske. Vi har också planer på att utveckla kiosken/grillen med ytterligare sortiments.   

Med en uppdaterad bana och funktioner tillgängliga så som catering, partytält, rabatter på boende etc. via partners möjliggör vi för tävlingsarrangörer, klubbar och företag att få en riktigt givande och prisvärd upplevelse på Sveriges näst nordligaste bana - Mittsverigebanan.

Är du intresserad av att bidra med tankar och idéer, hör av dig på info@mittsverigebanan.se för det finns alltid utrymme för eldsjälar inom motorsporten!

Hälsningar,


Vännerna på Mittsverigebanan

Norrlands Motorparks ägarkonstellation

Hur vi 6 tillsammans kom att äga Mittsverigebanan är en story i sig och som vi kanske kan berätta vid ett senare tillfälle. Men det är framförallt tre saker vi har gemensamt som gjorde att vi beslutade gör denna satsning och får oss att känna oss övertygade om att vi kommer lyckas;

  1. Gediget, aktivt motorsportsintresse med ett fokus på att behålla en fullvärdig racingbana i Norrland.
  2. Vi är alla företagare, vi vet vad som krävs för att nå lönsamhet.
  3. Vi är vanliga, hårt arbetande och jordnära människor med mycket humor men framförallt inte riktigt kloka...