Ombokningsförsäkring

Mittsverigebanans unika Ombokningsförsäkring!

Nu erbjuder vi något helt unikt till våra kunder, något som idag inte finns och oss veterligen heller aldrig funnits - en möjlighet att få en ny bandag om den ordinarie regnar bort!

Vädret inte förutsägbart. Skall man dra ihop ett gäng som skall köra bana så blir man ju lagom glad om körningen mer eller mindre regnar bort. Så för att förenkla beslutsprocessen lite så erbjuder vi en helt unik Ombokningsförsäkring, en typ av second chans om ni inte har fått vädergudar­nas välsignelse. 

Den går ut på att om eventet regnar eller blåser bort eller på annat sätt av väderguden påverkas så att det inte kan genomföras som planerat så får ni en motsvarande ny bokning utan extra kostnad. Kostnaden för försäkringen är 10 % av den totala ordinarie hyreskostnaden för bana och anläggningens lokaler.

Det finstilta då? Jo det finns några saker;

 • Ni får bara en chans, om väderguden är emot er även vid OF-bokningen, ja då får ni ta upp det med denne.
 • OF-bokningen skall motsvara den första bokningen, d.v.s. vardag/helgdag, tid, arrangemang etc. och måste utnyttjas under samma år (under vissa omständigheter kan den flyttas till kommande år).
 • OF-bokningar har ej företräde utan endast obokade tider kan bokas.
 • Den ursprungliga bokningen skall vara gjord och betalning genomförd senast 30 dagar innan arrangemanget
 • Någon annan kompensation än ny bokning är inte aktuellt.
 • Beslut om OF kan endast ske dagen för eventet för att gälla, det går alltså inte att titta på väderleksprognosen tre dagar fram i tiden som visar regn och åberopa den.
 • Omständigheterna för att OF skall gälla kan variera från typ av evenemang (MC, racing, drifting och typ av körning), detta diskuteras i samband med den ursprungliga bokningen.
 • Det skall vara regn, blåst eller annat väder-relaterat i en omfattning att det inte på ett säkert och motiverat sätt går att genomföra arrangemanget för att OF skall gälla.
 • Norrlands Motorpark ABs representant tar det slutgiltiga beslutet om vädersituationen är sådan att OF kickar in.
 • OF omfattar klubbar, föreningar, företag, myndigheter och privatpersoner
 • OF gäller ej vid tävling eller tävlingsliknande arrangemang.
 • OF omfattar hyra av bana och anläggningens lokaler, eventuella extratjänster beställda från oss eller tredjepartsleverantörer (t.ex. catering, transporter, utrustning) omfattas inte.
 • Ovan gäller om annat inte skriftligen överenskoms i samband med den ursprungliga bokningen.