Information & checklista för banhyrare

Detta är en enkel sammanställning/checklista på vad som är viktigt att ha koll på före, under och efter ditt event. 

Vi rekommenderar att ni skriver ut denna och tar med till eventet alternativt lägger en genväg till webbsidan i din smartphone

Före körning

 • Bokning och betalning gjord
 • Se till att ni har ev. tillstånd för eventet
 • Se till att du har klart för dig de regler och förordningar som gäller vid banhyra, (www.mittsverigebanan.se/allmanna-villkor)
 • Det finns ingen telefon på anläggningen utan mobiltelefon måste medtas för att kunna nå 112 vid behov
 • Gratis internet finns på anläggningen, nätet heter MSB Guest, inget lösenord krävs
 • Sjukvårdsrum med första hjälpen samt hjärtstartare finns i bottenvåningen i tornet
 • En brandsläckare finns vid varje postering samt 4 i bandepån
 • Flaggor för samtliga posteringar finns på respektive postering
 • Se till att informera samtliga deltagare om reglerna så de har dessa klart för sig, det är alltid hyresgästen som ansvarar gentemot banbolaget, inte enskild förare
 • Absol, krattor, sopar och extra brandsläckare finns i funktionärsrummet i mittenbaracken 
 • Sopkärl finns till höger om infarten till bandepån och dessa kan ni flytta till lämpligt ställe under eventet
 • Toaletter och dusch finns bredvid läktaren 
 • Besikta banan och ev. hyrda lokaler
 • Vill ni låsa grinden under eventet sitter det ett wirelås på den som kan användas, koden är 0125. 

Under körning

 • Endast körning enligt gällande licenser tillåtet (medsols) och endast på banans asfalterade ytor
 • Absolut ingen drifting mellan första posteringen på E4a-rakan direkt efter kurva 2 och fram till posteringen innan nya chikanen på långrakan. Vite för brott mot denna punkt är 1000 kronor per tillfälle.
 • Ljudmätning skall utföras enligt instruktion på www.mittsverigebanan.se/bullermatning, ljudmätare finns i funktionärsrummet i mittenbaracken direkt till vänster innanför dörren
 • Vid ev. läckage av vätskor eller annat miljöpåverkande måste omgående åtgärdas och rapporteras in till oss som Miljöavvikelse och vid akuta ärenden på 0611-50 50 08. 
 • Notera att även en mindre brand som ni släcker själva också är att ses som miljöpåverkande och skall rapporteras in till oss som en Miljöavvikelse
 • Vid allvarligare tillbud kontaktar ni vid behov räddningstjänsten direkt på 112
 • Eventuella skador på räcken, mur, posteringar etc. under eventet och/eller bristfällig sopning, städning etc. efter eventet kan komma att debiteras hyresgästen

Efter körning

 • Vid behov sopa banan från sand, sten etc. efter ev. avåkningar och återställ gräskant mot banan (skall vara i jämnhöjd) om förstört vid avåkning, drifting etc.
 • Vid behov återställ sandfållor, kratta igen ev. hjulspår
 • Vid behov städa depå, parkering etc. samt eventuellt hyrda lokaler
 • Ställ tillbaka vägkonor, däck etc. om ni flyttat dem
 • Har du använt flaggorna så lägg tillbaka dem vid respektive posteringar
 • Har du flyttat brandsläckarna under eventet häng tillbaka dem på utsidan nätet på posteringarna och på insidan nätet i bandepån
 • Ställ tillbaka sopkärlen om du flyttat dessa
 • Ställ tillbaka sopar, krattor etc. samt häng tillbaka ljudmätaren i baracken
 • Notera reglerna för deponering av miljöfarligt avfall, klicka här 
 • Besikta banan och ev. hyrda lokaler
 • Anläggningen skall vara tömd och alla åtgärder vara utförda senast på klockslaget för hyresperiodens utgång
 • Rapportera in bullermätning och i förekommande fall miljöavvikelser, antal deltagare, publikantal etc. på www.mittsverigebanan.se/tjanster senast dagen efter hyrestillfället
 • Skicka ett SMS på 072-940 68 29 eller maila pereriknorbäck@msn.com när ni lämnar anläggningen 

Instruktioner för bullermätning, miljöavvikelser etc. finns på www.mittsverigebanan.se/allmanna-villkor

Under hyresperioden kan ni alltid nå oss på 0611-50 50 08 eller 072-940 68 29