Rökförbud

Nya tobakslagen gällande från 1/7 2019

Kortfattat vad tobakslagen innebär för idrottsanläggningar (Lag 2018:2088 om tobak och liknande produkter, Kap. 6 §2.8); "Inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar gäller rökförbud. Rökförbudet gäller inte bara platser för själva idrottsutövandet utan även platser som används för andra ändamål, exempelvis försäljning, under förutsättning att dessa platser ligger inom det inhägnade området. Om idrottsanläggningen används för andra aktiviteter och arrangemang, t.ex. konserter och mässor, omfattas den fortfarande av rökförbudet."

Med anledning av detta så gäller från och med 1/7 2019 ett generellt rökförbud på markerade platser enligt kartan nedan (rökfria zoner). Detta gäller oavsett vem som hyr anläggningen eller till vad den skall användas.

Om ni ingår i en organisationer som SBF, Svemo etc. kan de kräva en utvidgning av rökfria zoner, kontakta er organisation för ytterligare information. Det samma kan gälla om ytor idag inte markerade som rökfria zoner skall användas för t.ex. försäljning, utställning etc., kontakta i så fall berörd myndighet för ytterligare information.

Notera att själva banan och samtliga ytor i inner-området också omfattas av ett generellt rökförbud.

Ansvaret för att lagen efterlevs ligger på hyresgästen. 

För detaljerad information om den nya lagstiftningen, klicka här.