Anmälan miljöansvarig

Online-rapportering av miljöansvarig

Hyresgästen skall utse en miljöansvarig för arrangemanget. Miljöansvarig är ansvarig för att gällande lagar och regler efterföljs och att villkoren i Miljöbilagan uppfylls. 

Anmälan kan göras direkt vid godkännande av hyresavtal eller senare här. OBS! Anmälan av miljöansvarig skall skickas in senast  i samband med att hyresperioden påbörjas.

* Har ni bokningar av flera event behöver ni bara skicka in denna rapport inför första eventet. Byter ni dock miljöansvarig under säsongen tillfälligt eller permanent måste det rapporteras här. Vid tillfällig  miljöansvarig fyll i under övrigt vilka event det avser.

I det fall ingen miljöansvarig finns anmäld när hyresperioden påbörjas kommer den som skrivit under avtalet automatiskt registreras som miljöansvarig. 

När ni lagt in samtliga uppgifter klickar ni på Rapportera . Skulle ni missat någon uppgift så gör ni en ny rapportering där ni kompletterar med de saknade uppgifterna.