Rapportering bullermätning

Online-rapportering av bullermätningsresultat
Obs! Ej enduro 

Här rapporterar ni resultatet från bullermätningarna. 

Nivån skall ligga under 95 dB(A). Mätningar skall göras löpande under hela eventet och minst en gång per timme och en gång per fordonstyp och/eller klass. Minst 20 % av fordonen skall kontrolleras. Är det färre än 10 fordon skall minst 50 % kontrolleras.

Fordon som inte klarar ljudkraven skall åtgärdas i samråd med av hyresgästen utsedd miljöansvarig. Man har två försök på sig att åtgärda bullerproblem därefter skall fordonet avvisas. 

Avvisas fordon skall det noteras i fältet övrigt vem/vilka som avvisats samt vilka åtgärder som vidtagits innan avvisning.

Mätpunkt och instruktion om hur bullermätning skall utföras finns att läsa här. 

Fyll i uppgifterna och under Mätresultat noterar ni respektive mätningar enligt följande mall 
Datum
Tid - dB - fordon - åtgärd - vindriktning - utförd av

(ny rad vid ny mätning, bindestreck mellan respektive uppgift samt ange "0" om ingen åtgärd) 

Exempel;

2019-05-05
15:42 - 91 dB - PEAs BMW - 0 - NV - Bengt Bengtsson
16:12 - 97,5 dB - Kurts GSX - avvisad - V - Bo Ek
16:13 - 88 dB - Calles Miata - 0 - V - Bo Ek

2019-05-06
09:10 - 80 dB - Rolfs Miata - 0 - S - Bo Ek
11:02 - 96 dB - Karls RX8 - avvisad - SV - Bo Ek


OBS! Rapporten skall skickas in senast dagen efter att hyresperioden avslutats.

När ni lagt in samtliga uppgifter klickar ni på Rapportera. Skulle ni missat någon uppgift så gör ni en ny rapportering där ni kompletterar med de saknade uppgifterna.