Rutin för bullermätning

Rutiner för löpande bullermätning. 

En ljudmätare hänger innanför dörren i containern för "Funktionärsvagn", glöm inte att hänga tillbaka den efter mätningarna. Den skall vara inställd på dBA och Fast. 

Bullernivån skall ligga under 95 dB.Mätningar skall göras löpande under hela eventet och minst en gång per timme och en gång per fordonstyp och/eller klass. Fordon som inte klarar ljudkraven skall åtgärdas i samråd med av hyresgästen utsedd miljöansvarig. Man har två försök på sig att åtgärda bullerproblem därefter skall fordonet avvisas. 

Mätpunkt är enligt bilden nedan och skall göras på 1,35 meters höjd, i 45 graders vinkel och 10 meter från race line.

Fyll i mätresultaten i formuläret här och under Mätresultat noterar ni respektive mätningar enligt följande mall 

Datum
Tid - dB - fordon - åtgärd - vindriktning - utförd av

(ny rad vid ny mätning, bindestreck mellan respektive uppgift samt ange "0" om ingen åtgärd) 

Exempel;

2019-05-05
15:42 - 91 dB - PEAs BMW - 0 - NV - Bengt Bengtsson
16:12 - 97,5 dB - Kurts GSX - avvisad - V - Bo Ek
16:13 - 88 dB - Calles Miata - 0 - V - Bo Ek

2019-05-06
09:10 - 80 dB - Rolfs Miata - 0 - S - Bo Ek
11:02 - 96 dB - Karls RX8 - avvisad - SV - Bo Ek