Rapportering bullermätning karting

Karting, Online-rapportering av bullermätningsresultat

Här rapporterar ni resultatet från bullermätningarna. 

Mätningsrutiner och nivåer skall följa SBFs gällande regler för karting och här hittar ni hur mätning skall ske på banan. Fordon som inte klarar ljudkraven skall åtgärdas i samråd med av hyresgästen utsedd miljöansvarig. Man har två försök på sig att åtgärda bullerproblem därefter skall fordonet avvisas. 

Avvisas fordon skall det noteras i fältet övrigt vem/vilka som avvisats samt vilka åtgärder som vidtagits innan avvisning.

Fyll i uppgifterna och under Mätresultat noterar ni respektive mätningar enligt följande mall 
Datum
Tid - dB - fordon - åtgärd - vindriktning - utförd av

(ny rad vid ny mätning, bindestreck mellan respektive uppgift samt ange "0" om ingen åtgärd) 

Exempel;

2019-05-05
15:42 - 91 dB - PEAs BMW - 0 - NV - Bengt Bengtsson
16:12 - 97,5 dB - Kurts GSX - avvisad - V - Bo Ek
16:13 - 88 dB - Calles Miata - 0 - V - Bo Ek

2019-05-06
09:10 - 80 dB - Rolfs Miata - 0 - S - Bo Ek
11:02 - 96 dB - Karls RX8 - avvisad - SV - Bo Ek


OBS! Rapporten skall skickas in senast dagen efter att hyresperioden avslutats.

När ni lagt in samtliga uppgifter klickar ni på Rapportera. Skulle ni missat någon uppgift så gör ni en ny rapportering där ni kompletterar med de saknade uppgifterna.