Rökförbud

Ange undertext här

Med anledning av den uppdaterade lagstiftningen "Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter" så omfattas delar av inhägnade idrottsanläggningar av rökförbud. Av det skälet är vi tvingade att införa ett generellt rökförbud på samtliga platser markerade på kartan nedan.

Notera att vissa arrangörer kan ha ett utvidgat rökförbud vilket de i så fall informerar om i samband med evenemanget.