Röjning av innerområdet pågår...

10.08.2018

Efter att brandrisken nu kraftigt minskat efter regn har slyröjningen och markarbeten på banan tagit fart. Snart kommer hela innerområdet vara öppet.