MOBA Sweden AB

18.07.2018

Idag satt vi upp MOBA Swedens reklamskyllt i depåområdet. Vi välkomnar dem å det varmaste till den växande MSB-familjen.