Lekterapi-dagen

01.02.2021

Lekterapidagen

Den 23/6 2021 arrangeras Lekterapi-dagen på Mittsverigebanan. En eventdag för svårt sjuka barn som arrangeras tillsammans med region Västernorrland, Lekterapin på Sundsvalls sjukhus, Axehult Motorsport, SMK Sundsvall och Norrlands Motorpark/Mittsverigebanan.