MittsverigeKnallen 23-24/9

18.03.2023

SMK Sundsvall kommer efter ett års uppehåll att återigen köra MittsverigeKnallen som kördes första gången 2021 och som var mycket uppskattad med över 60 deltagare. Det blir samma roliga slinga som senast på ca 1500m.

Mer info kommer