Bästa motorsportsvänner

29.03.2020

Det är svåra tider nu och tyvärr kommer det bli värre innan det blir bättre.

Vi från banbolaget tar detta på största allvar och följer noggrant vad som händer runt oss och inte minst vad Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter rekommenderar eller ålägger oss.

Vi har förståelse och respekt för allas oro och vi har en kontinuerlig dialog med våra hyresgäster hur vi kan hjälpa till i denna osäkerhetens tid vad gäller deras event på Mittsverigebanan.

Världen som vi känner den kommer se annorlunda ut efter denna sommar men livet går faktiskt vidare. De allra flesta av oss kommer, om än att vår vardag drastiskt förändras, kunna bibehålla våra intressen som i dystra tider faktiskt kan skänka en del ljus.

Av den anledningen har vi från banbolaget beslutat att göra allt vi kan för att du skall få möjlighet att köra och njuta av din ögonsten. Vi har planer att tillsammans med MSSK arrangera "track days" under sommaren i de fall våra hyresgäster av olika skäl inte har möjlighet att genomföra sina planerade event, allt för att ni skall få köra!

Notera att vi absolut inte kommer runda några förordningar eller rekommenda­tioner från myndigheterna och vi kommer göra allt för att minimera riskerna. I och med att vi kan begränsa antalet deltagare, köra publikfritt, använda oss av ett effektivare system för funktionärs-funktioner och IT-stöd så känner vi oss trygga med att göra dessa arrangemang utan att vi tar onödiga risker.

Hav förtröstan motorvänner, sommaren kommer även i år och vi skall göra allt för att kunna möjliggöra en hel del racing, road racing, karting och drifting.

Vännerna på Mittsverigebanan