Artikel på DriftZone.se

11.12.2017
Foto: Erika Näsberg
Foto: Erika Näsberg

Nya Mittsverigebanan jobbar på

Av Christer Hägglund - december 9, 2017 0 14 Dela på Facebook Twittra på Twitter

Ägargruppen bakom Nya Mittsverigebanan utanför Härnösand jobbar på. Efter att banan fått minimalt med underhåll och investeringar under många år, tog den nya ägargruppen över efter en konkurs under andra kvartalet i år. Och förändringsarbetet kan väl inte jämföras med någon annan sport än en start i dragracing, det var verkligen full fart framåt.

Arbetet påbörjades redan under sommaren, och man publicerade nyligen en lista med förändringar som ägargruppen beslutat om på en tvådagarskonferens. Mycket rör säkerheten på banan, både för förare, funktionärer och publik. Vid konferensen säger man också ha behandlat strategin för utvecklingen av banan under de kommande tre åren.

  • Driftingslingan kommer att anpassas, framförallt med en hel del ny asfalt.
  • Chikanen på långrakan kommer att finnas kvar men byggas om, då den är ett gemensamt krav från både SBF och SVEMO. Tanken är att den ska bli snabbare och få ett bättre flyt och minska risken för skador på låga bilar i ingången.
  • Ett så kallat FIA-staket kommer att monteras på hela depåmuren. Muren kommer också att förlängas vid bandepåslutet och få en rescue gate.
  • Hela innerområdet kommer röjas från sly etc. och det kommer göra banan mer överskådlig både för förare, funktionärer och publik.
  • Posteringar med FIA-skydd kommer att byggas för att ge bättre sikt och säkrare arbetsmiljö för funktionärer.
  • Sandfålla och dränering i RK-kurvan kommer åtgärdas samt att bättre skydd vid eventuell avåkning.
  • Samtliga baninjer och curbs kommer att målas.

Tanken är att dessa åtgärder skall vara klara till säsongsstarten den 7:e maj 2018