Rapportering kioskförsäljning

Online-rapportering av kioskförsäljning

Här rapporterar ni in den totala kioskförsäljningen.

Ni kommer faktureras för provision på detta i enlighet med avtalet. 


OBS! Rapporten skall skickas in senast dagen efter att hyresperioden avslutats.

När ni lagt in samtliga uppgifter klickar ni på Rapportera. Skulle ni missat någon uppgift så gör ni en ny rapportering där ni kompletterar med de saknade uppgifterna.