Rapportering bullermätning

Online-rapportering av bullermätningsresultat vid närliggande fastighet 

Här rapporterar ni resultatet från de externa bullermätningarna vid närliggande fastigheter. 

Nivån skall ligga under 55 dB(A) kvällar och helger och under 60 dB(A) helgfria vardagar. Mätningar skall göras under 5-15 minuter vid angivna fastigheter vid ett antal tillfällen per månad.

Sjö 3:11 2 meter till fordonstrafik
Tjärnsjö 2:10 45 meter till fordonstrafik 
Järsta 3:4 15 meter till fordonstrafik

Fyll i uppgifterna och under "Mätresultat från banan om mätbart" noterar enligt följande mall 

Tid - dB - fordonstyp (om identifieringsbar) 

Exempel;

15:49 - 52 dB - 0 
16:02 - 50 dB - Karting
16:03 - 54 dB - Enduro


När ni lagt in samtliga uppgifter klickar ni på Rapportera. Skulle ni missat någon uppgift så gör ni en ny rapportering där ni kompletterar med de saknade uppgifterna.