Rapportering publikantal

Online-rapportering av publikantal

Här rapporterar ni in antalet besökare samt debitering för inträde per person alternativt total publikintäkt. 

Ni kommer faktureras för provision på publikintäkterna i enlighet med avtalet. 


OBS! Rapporten skall skickas in senast dagen efter att hyresperioden avslutats.

När ni lagt in samtliga uppgifter klickar ni på Rapportera. Skulle ni missat någon uppgift så gör ni en ny rapportering där ni kompletterar med de saknade uppgifterna.