Rutin bullermätning

OBS! Kommer uppdateras inför 2019. Vänligen besök sidan igen innan ert bokning startar. Aktuell information kommer också finnas uppsatt på speakertornet.

  • Bullermätaren finns som tidigare i en aluminiumväska i rummet bredvid sjukstugan.
  • Bullermätning skall göras enligt instruktionen i avtalet men med ny mätpunkt enligt nedan.
  • Ny tillfällig mätpunkt är öppningen till vänster om stolpen till startljusen (se foto nedan) riktad i 90 graders vinkel mot banan.
  • För att mätning skall kunna utföras korrekt skall fordonet som skall mätas ligga till höger på banan, mot innerområdet.
  • Går det på grund av fordonens spårval inte att mäta vid denna mätpunkt får den flyttas nedåt mot depåinfarten till dess att man befinner sig där fordonen ligger i högerspår.
  • Mätningar skall rapporteras in via onlinetjänsten (klicka här)
  • Skadad eller försvunnen ljudmätare debiteras med självkost + 30 % i hanteringsavgift