Reklam allmänna villkor

Allmänna villkor

 1. Storlek och typ av skylt beror på placering
 2. Samtliga priser exklusive moms och ev. reklamskatt
 3. Reklamskatten är f.n. 7,65 % på reklamköpet*
 4. Samtlig information nedan avser per år om annat ej anges
 5. Samtliga priser för skyltplatser avser 1-årsavtal, vid 3-årsavtal eller längre lämnas 10 % rabatt på reklamköpet*
 6. Priser för Track Sections och läktare tecknas endast 3-årsavtal eller längre (angivna priser för Track Side och Läktare är efter att 10%-rabatten i punkten 5 ovan är avdragen)
 7. Vid 3-årsavtal eller längre där hela beloppet för alla tre åren förskottsbetalas lämnas ytterligare 10 % rabatt på reklamköpet*
 8. Design, tillverkning av skyltar samt montering bekostas av reklamköparen (för priser klicka här)
 9. Angivna skyltstorlekar är fasta utifrån placering
 10. Skyltar 1,8 x 0,8 tillverkade i asfaltsfolie, 2,5 x 1,25 i aluminium och 4 x 2 i aluminium eller banderoll beroende på placering
 11. Vid totalt reklamköp* över 20 000 kr/år ingår marknadsföring på Mittsverigebanans hemsida
 12. Vid totalt reklamköp* över 20 000 kr/år erhåller Köparen ett VIP-kort (ett per varje 20 000 kr/år i reklamköp*) som berättigar till fri entré till samtliga publika evenemang under säsongen
 13. Vid totalt reklamköp* över 40 000 kr/år berättigar Köparen till en fri bandag (vardag 08:00-17:00) för privat nyttjande

*Med Reklamköp avses beloppet för själva reklamplatsen exkl. tillverkning, montering och ev. reklamskatt.

Generella regler för bandag;

 • Samtliga villkor för bahyra måste uppfyllas av Köparen (Hyresavtal 191)
 • Ev. tillstånd måste inhämtas av Köparen från berörd myndighet/organisation
 • Tävling eller publika event är ej tillåtna utan Säljarens skriftliga medgivande
 • Inträde eller andra avgifter får inte tas ut av deltagare, besökare eller annan utan Säljarens skriftliga medgivande
 • Bokning skall normalt ske 1 till 3 månader före planerat event
 • Bandag som inte nyttjas kan inte sparas eller överlåtas utan Säljarens medgivande