Rapport snabbaste varv

Här rapporterar du in din snabbaste varvtid till Mittsverigebanan. För att vara giltig skall tiden ha tagits med transponder, fotocell eller GPS-baserad app typ TrackAdict, Harry's Lap Timer, Race Chrono eller liknande. Extern tidtagning med stoppur/telefon är inte godkänt. Har du tagit tiden själv med en app skall du skicka med en print screen där varvtid, datum och klockslag framgår alternativt kan styrkas på annat sätt. Har det tagits under race eller med officiell tidtagning skickar du in utskrift från deras system.  

Detta är baserat på ärlighet, fuskar man så straffa sig när man blir utmanad...