Vad vi mer kan erbjuda

03.08.2021

Många känner till Mittsverigebanan och att man kan hyra den för event, racing, trackdays etc. Vad många kanske inte känner till är allt det extra som vi  har och kan erbjuda, bland annat följande;

 • Race Control med kameraövervakning runt hela banan
 • LED-skärm för huvudpostering (flaggor, startljus etc.)
 • LED-ljus för installation i bil/MC för att ge signalflaggor/ljus till förarna utan posteringar
 • LED-ljus på 4 posteringar samt depåutfart manövrerade från Race Control
 • Bemannad Rescue Car med släckare, sjukvårdskit, hjärtstartare, brytverktyg etc.
 • Bemannad Safety Car
 • Sjukvårdare
 • Bemannad ambulans
 • Bärgningsbil m flak
 • Timerslinga bana och depå
 • Bemannad tidtagning med MyLaps, Orbits 5 över SpeedHive, Race Monitor och Amigoo
 • 32 hyrestranspondrar
 • Pit tracking-system för förarbyten i långlopp
 • Musik- och speakeranläggning
 • Bemannad kiosk och grill
 • Catering
 • Konferenslokaler
 • Hyrbilar för företagsevent, långlopp (enkel bilsport)
 • och mycket annat

Tänk på detta när ni funderar inför nästa säsong, låt oss även offerera ovan och det kan inte bara bli en riktigt bra affär utan också betydligt enklare.