Torsdagsträning för banracing

09.08.2017

Vi väntar nu på att få datum för nationell tävlingsbesiktning-SBF av Nya Mittsverigebanan. När denna är gjord kommer vi att starta upp torsdagsträning/ kvällar under SBF flagg. Träningen genomförs med SBF träningslicens, miljötillstånd samt polistillstånd.

Vi kommer att köra heat för registrerade och försäkrade bilar samt för bilar med vagnbok från SBF- tävlingsbilar. Dessa självklart i olika heat. För dig med försäkrad bil bör du kontrollera med ditt eget försäkringsbolag vad som gäller vid ev skada. 

Träningen körs på SBF besiktad och godkänd tävlingsbana utan tävlingsmoment samt utan officiell tidtagning. Du kan deltaga med nationell banracinglicens utfärdad av SBF eller enkel licens utfärdad av SBF för körning med registrerad bil alternativt på plats lösa en prova på licens/ engångslicens.
Vi kommer troligen att maximera antalet bilar samtidigt på banan till 10 st för att kunna ha lägre bemanning på banposteringar.

För löpande information, se Mittsverigebanans Facebook-sida eller Banracing Nya Mittsverigebanan eller kontakta Per-Erik Axehult på pererik.axehult@mittsverigebanan.nu