SMS-notiser

09.03.2024

Inför säsongen 2024 inför vi SMS-notiser i samband med bland annat trackdays och tävlingar men också andra event. Initialt är det för trackdays och Mittsverige Motorsportdag men inför varje större tävling kommer separata SMS-service att sättas upp. Detta gör vi för att öka säkerheten att information inför eventet samt om förändringar, PM och annat som är viktigt verkligen kommer berörda tillhanda. 

Detta är endast avsett för förare, funktionärer och övrig personal, det är alltså inte allmän information, den kommer vi som tidigare att lämna via Facebook, Instagram och våra hemsidor.

För att anmäla dig till SMS-notiser Trackdays, klicka här