SHRAs inställda tävling på Mittsverigebanan

21.07.2018

Med anledning av SHRA Sundsvalls inlägg på Facebook om inställd tävling

Den 15:e juli meddelade SHRA att de kände sig tvungna att ställa in deltävling 5 i Sverigecupen samt deltävling 2 i Mittcup som skulle gått av stapeln den 22:a juli på Mittsverigebanan. Detta på grund av för få anmälningar.

Som banägare förstår vi problematiken och för att visa vår goda vilja lät vi SHRA avboka dagen.

Den 19:e juli postades ett vad de kallar "förtydligande om varför vi ställer in" på deras Facebooksida där en stor del av skulden läggs på Mittsverigebanan rörande bland annat utrustning och säkerhet.

SHRA har efter att vi påpekat stora felaktigheter i deras inlägg, tagit bort det. Skadan är dock redan skedd så vi ser det därför som viktigt att korrekt information lämnas;

Mittsverigebanan har uppfyllt samtliga krav och önskemål som ställts på oss från SHRAs sida inför arrangemanget och det som enligt vårt avtal skulle finnas tillgängligt finns tillgängligt idag och hade så också gjort den 22:a.

Vad som avses med deras "krav på säkerhet" måste de svara på men då vår bana är godkänd av både SBF, Svemo och Polisen och har de nödvändiga tillstånden som krävs så uppfyller vi uppenbart de krav som myndigheten och dess "förlängda armar" ställer på oss.

Vid SHRAs besök på torsdagen lyftes inte några frågor runt det som angavs i inlägget och ej heller under det samtal undertecknad hade med dem på lördagen.

Som jag fått förklarat var detta skrivet av någon som inte hade kunskap och denne därför begått ett misstag. Ett misstag som tyvärr kan få konsekvenser för Mittsverigebanan. 

Men misstag kan inträffa och det är inga "hard feelings" från vår sida utan vi ser fram emot att samarbeta med SHRA Sundsvall längre fram. 


Per-Erik Norbäck
Delägare Norrlands Motorpark AB & Mittsverigebanan