Shake down inför Mittcup och säsongen 2020

24.03.2020
Söndag den 26:e april mellan 08:00 och 12:00 håller Mittsverigebanan och MSSK en shake down för alla Mittcup-deltagare som vill testa inför årets första tävling den 3:e maj. Även icke Mittcups-deltagare är välkomna i mån av plats. Obs, priset är 500 kr per team/bil och inte förare för denna Shake down!! Dock måste eventuell engångslicens lösas av respektive förare/medåkare (200 kr) om SMA-årslicens saknas


Detta arrangemang är endast för banracing men både vagnboksbilar och gatregistrerade bilar är välkomna. Vi kommer köra under SMA-flagg.

Anmälan görs genom att klicka här, max 20 deltagare, anmälan kan ske på plats men notera att föranmälda har förtur. 

Vi kommer under detta evenemang testa ett nytt system för varningsflaggor där vi flyttat själva "flaggan" in i bilen genom en lysdiod-matris, mer om detta på plats den 26:e.

7:00 Grindarna öppnas 

7:15 Anmälan 
7:45 Förarsammanträde
8:00 Körning (körpassens längd beroende på antal deltagare)
12:00 avslutning och lunch för de som önskar

Detta evenemang kan ställas in/flyttas då vi måste rätta oss efter vad myndigheterna ålägger oss. Om vi tvingas ställa in kommer samtliga anmälningsavgifter att återbetalas till fullo.  

Ett arrangemang i samarbete mellan Mittsverigebanan och MSSK