Servicevagn för våra kunder

13.07.2018

För att förenkla hanteringen med flaggor, sopar, krattor och brandsläckare till banans åtta posteringar har vi ställt i ordning ett släp där detta finns placerat. Enkelt att frakta runt banan och mer överskådligt för personalen.

Tack till Aptum som ställt upp med justa priser på släckare och saneringsmedel