Priser säsongen 2020

04.10.2019

Vi har beslutat att fortsätta med samma priser inför säsongen 2020 som för 2019. Det innebär att Mittsverigebanan kommer ge lika mycket körtid per krona under 2020 som vi gjort i år.

Lägg till vår unika ombokningsförsäkring som kan ge dit arrangemang en "second chance" om det skulle gå i stöpet på grund av vädergudarnas vrede så har du nog det attraktivaste och mest prisvärda erbjudandet du kan hitta inför nästa år.