Rökförbud från och med 1/7 2019

01.07.2019

Med anledning av det rökförbud som för träder i kraft den 1 juli 2019 för bl.a. idrottsanläggningar så gäller ett generellt rökförbud på markerade platser enligt kartan nedan (rökfria zoner). Detta gäller oavsett vem som hyr anläggningen eller hur den skall användas. 

Om ni ingår i en organisation så som SBF, Svemo etc. kan de kräva en utvidgning av rökfria zoner (kontakta er organisation för ytterligare information). Det samma kan gälla om ytor som inte är markerade som rökfria zoner skall användas för t.ex. försäljning, utställning etc., kontakt i så fall berörd myndighet för ytterligare information.  

Notera att själva banan och samtliga ytor i inner-området också omfattas av ett generellt rökförbud.

Ansvaret för att lagen efterlevs ligger på hyresgästen/arrangören.