Och det fortlöper...

31.05.2018
Curbs gjutna i nya chikanen och alla övriga målade, ny dragning av räcket i depåinfart och galler på muren. 


Varje dag händer det något på Mittsverigebanan