MSSK, Mittsveriges Sportvagnsklubb har bokat in sommareventen

08.05.2019

MSSK har bokat sommarens event på Mittsverigebanan följande tillfällen;

  • Torsdag 13/6 kväll
  • Torsdag 11/7 kväll
  • Torsdag 8/8 kväll
  • Söndag 21/7 heldag
  • Söndag 25/8 heldag

För mer information om vad som gäller, besök MSSKs hemsida genom att klicka här