Mot förnyad banlicens

17.08.2017

Ett av kraven som SBF och SVEMO har haft på banan är att det måste göras en rejäl röjning av sly/gräs mellan banan och armcoräcken/avåkningszoner. Under veckan påbörjades detta arbete och en stor del är nu åtgärdat, även andra anpassningar har gjorts, t.ex. "escape road" i chikanen.

Nästa steg är fortsatt slyröjning och målning av banmarkeringar och curbs.

Det går framåt!