Mittsverigebanans Nationella träningslicens från SBF, check

24.08.2017

Den 23:e augusti mottog vi med glädje beskedet (om än att det var väntat) att vi nu har fått tillbaka vår Nationella Träningslicens Racing. 

Vi tackar vår vän Alf på SBF för hans arbete och ser nu med stor glädje fram emot träningsarrangemangen på Mittsverigebanan vilket vår Per-Erik Axehult redan är i full färd med att dra igång. Ni kan läsa mer om detta på;
https://www.facebook.com/groups/1947761835477841/?fref=ts