Mittsverigebanan under omvandling

27.11.2017

Vi i banbolaget har efter avslutat tvådagars strategimöte nu beslutat om de kommande tre åren (fas 1 - 3) för utvecklingen av Mittsverigebanan.
Mycket handlar naturligtvis om säkerhet för förare, funktionärer och publik men även upplevelsen på anläggningen för alla inblandade. Följande är vad som kommer göras i fas 1 som skall vara klar i samband med säsongsstarten 2018. 

  • Chikanen, den omtalade chikanen på långrakan kommer att byggas om. Ja, den kommer vara kvar då det är ett gemensamt krav från både SBF och SVEMO men den blir snabbare och framförallt får den ett bättre flyt och utan risk att knäcka frontspoilern i ingången.
  • FIA-staket kommer monteras på hela depåmuren som också kommer att förlängas vid bandepåslutet och få en rescue gate.
  • Hela innerområdet kommer röjas från sly etc. och det kommer göra banan mer överskådlig både för förare, funktionärer och publik.
  • Posteringar med FIA skydd kommer att byggas för att ge bättre sikt och säkrare arbetsmiljö för funktionärer.
  • Sandfålla och dränering i RK-kurvan kommer åtgärdas samt att bättre skydd vid eventuell avåkning i och med GP-link och conveyor belt monteras vid däcktravarna.
  • Driftingslingan kommer anpassas, framförallt med en hel del ny asfalt.
  • Samtliga banlinjer och curbs kommer att målas.
  • Åtgärder ovan (och en hel del fler) kommer att vara klara till säsongsstarten den 7:e maj 2018.

Vi kommer löpande håller er uppdaterade hur arbetet fortskrider


Vännerna på Mittsverigebanan