Lekterapi-dagen 2022

26.01.2022

Även i år har vi nöjet att tillsammans med SMK Sundsvall hålla Lekterapi-dagen den 14:e juni på Mittsverigebanan, en eventdag för svårt sjuka barn som arrangeras tillsammans med region Västernorrland och Lekterapin på Sundsvalls sjukhus.