Bus1 har spikat sina datum för 2018

02.09.2017

Bus1 har nu bokat samtliga onsdagar mellan 30/5 och 22/8 samt lördagen den 1/9 2018. Totalt blir det hela 14 tillfällen dår vi alla gasglada får en chans att lufta sitt eller sina fordon i fri fart