Årets första event, NRS licenskurs

12.05.2019

Trots mer än lovligt uselt väder med regn, nordanvind och ett fåtal plusgrader så kämpade 8 förare igenom den praktiska delen av kursen (lördagens teoretiska del gjordes inne i värmen). Även en 13-åring tog chansen att testa NRS "prova-på" och gjorde det väl.

Några omkullkörningar (klotning är visst den korrekta termen) skedde men inga allvarliga skador på vare sig förare eller fordon.

Till detta ställde 23 funktionärer upp i denna usla väderlek för att möjliggöra genomförandet av licenskursen. STOR respekt till alla de som ställer upp så vi andra kan köra!!! All heder!!!

PS
Detta är en arkivbild, fan vågade ta fram telefonen i det vädret...
DS