Ännu en arbetsdag med posteringar och fasad i fokus

21.08.2019

Fasadrenovering av restaurang samt byggnation av posterings-plattformar för våra fantastiska funktionärer vilka ställer upp i ur och skur! 🌹