Allmänna hyresvillkor

02.04.2020

Med anledning av pågående Corona-pandemi har vi från och med 2020-04-01 uppdaterat våra allmänna villkor. 

Uppdateringen innebär att vi kompletterat 8§ med punkt 20 och följande text:

20.
"Det är hyresgästens fulla ansvar att evenemanget följer de lagar, regler och riktlinjer som från tid till annan gäller relaterat till den pågående Corona-pandemin. Detta innebär att eventuella förändringar i lagar, regler och riktlinjer som sker mellan tidpunkten för avtalats undertecknande tills det aktuella evenemanget ändå åligger hyresgästens att följa."