Prislista vid skador, extra arbete

Prislista vid skador eller extra arbete som EJ avtalats

I de fall brandsläckare tömts, absol används eller att sopning eller annan återställning av anläggningen varit nödvändigt eller att vid t.ex. avåkning ett räcke eller annat skadats debiteras det enligt nedan. Sammanställning över nödvändiga åtgärder görs normalt vid slutbesiktning.

Vill du beställa vissa tjänster i förväg kan du göra detta när du gör bokningen och då till en lägre kostnad. 

Notera att det är hyresgästen som gentemot hyresvärden ansvarar för dessa kostnader och inte den eller de som eventuellt orsakar dem.

Brandsläckare (tömd av hyresgäst)


850 kr/st

Absorberingsmedel (absol)


200 kr/säck

Sanering av bana och/eller maskin- eller bandepå (ej maskin)


1 300 kr/tim

Städning av depå, lokaler, publikplatser etc. (ej maskin)


900 kr/tim

Återställning av banan, sopning, sandfållor etc. (ej maskin)


900 kr/tim

Maskinhyra vid sopning, återställning, bärgning etc.


1 500 kr/tim

Trafikkoner 


800 kr/st

Avståndsskylt


950 kr/st

Kostnader för övriga skador så som Armco-räcke, stolpar etc. samt externa reparationer debiteras självkostnadspris plus en administrationskostnad på 30 %

 Samtliga priser inklusive moms