Rapportering antal deltagare

Online-rapportering av deltagarantal

Här rapporterar ni in antalet deltagare på eventet vid rörlig banhyra enligt avtal

Ni kommer faktureras för i enlighet med avtalet. 


OBS! Rapporten skall skickas in senast dagen efter att hyresperioden avslutats.

När ni lagt in samtliga uppgifter klickar ni på Rapportera. Skulle ni missat någon uppgift så gör ni en ny rapportering där ni kompletterar med de saknade uppgifterna.