Rapportering av antal deltagare karting 

Karting, online-rapportering av antal deltagare

Här rapporterar ni in antalet deltagare vid träning som utgör underlag för debitering enligt avtal. 

Ni kommer faktureras i enlighet med avtalet. 


OBS! Rapporten skall skickas in senast dagen efter att hyresperioden avslutats.

När ni lagt in samtliga uppgifter klickar ni på Rapportera. Skulle ni missat någon uppgift så gör ni en ny rapportering där ni kompletterar med de saknade uppgifterna.