Förbesiktning

Online-rapportering förbesiktning

I samband med tillträdet skall besiktning göras av anläggningen innan någon verksamhet påbörjas. 

Besiktningen utförs av Mittsverigebanans representant tillsammans med hyresgästen och rapporten fylls i och skickas in av Mittsverigebanans representant alternativt av hyresgästens representant vid egenkontrollavtal.

Om det föreligger några allvarliga brister meddelar ni oss omgående på 0611-50 50 08


OBS! Rapporten skall skickas in i samband med att hyresperioden påbörjas.

När ni lagt in samtliga uppgifter klickar ni på Rapportera. Skulle ni missat någon uppgift så gör ni en ny rapportering där ni kompletterar med de saknade uppgifterna.