Slutbesiktning

Online-rapportering slutbesiktning

Innan hyresperioden avslutas skall besiktning göras av anläggningen. Ansvarig för besiktningen är representant från Mittsverigebanan eller hyresgästens representant vid egenkontrollavtal . 

Här rapporteras även eventuella debiteringar som skall göras för tömda brandsläckare, absol, skador på anläggning etc.

Om det inträffat någon allvarligare skada/åverkan på anläggningen meddelar ni oss omgående på 0611-50 50 08


OBS! Rapporten skall skickas in senast dagen efter att hyresperioden avslutats.

När ni lagt in samtliga uppgifter klickar ni på Rapportera. Skulle ni missat någon uppgift så gör ni en ny rapportering där ni kompletterar med de saknade uppgifterna.