Bullermätning

ENDURO Online-rapportering inför träning

Här meddelar oss inför träning

Denna skall vara gjord senast vid tidpunkten för då träningen påbörjas.

Detta för att vi skall ha koll om någon kontaktar oss angående körning på Endurobanan.


OBS! Rapporten skall skickas in senast vid tidpunkten då träningen påbörjas.

När ni lagt in samtliga uppgifter klickar ni på Rapportera. Skulle ni missat någon uppgift så gör ni en ny rapportering där ni kompletterar med de saknade uppgifterna.