Corona-restriktioner

Senast uppdaterad 2021-07-01

Med anledning Corona-situationen vill vi hålla er uppdaterade om vad som vi bedömer kommer gälla utifrån den från tid till annan aktuella informationen. Senaste uppdatering ser du under rubriken. 

Efter det att regeringen beslutat att införa restriktioner enligt nivå 2 den 1:a juli 2021 kommer merparten av restriktionerna som berör oss och den verksamhet som bedrivs på vår anläggning att upphöra. Efter kommunikation med Länsstyrelsen och utvärdering av Polisens och Länsstyrelsens skriftliga information runt den tillfälliga Covid-19-lagen (pandemilagen) och övriga restriktioner så tolkar vi det enligt nedan. Notera att detta är en rent juridisk bedömning och endast vägledning för Mittsverigebanans hyresgäster som var och en sedan tar beslut och sätter regler utifrån detta underlag, gällande lagar samt sina egna rutiner och förutsättningar.

 • Träning, trackdays etc. utan publik är inte en allmän sammankomst eller offentlig tillställning och därför gäller inte pandemilagen dessa event. Det är därför tillåtet att köra utan direkt begränsning, dock skall som alltid sunt förnuft råda och arrangören har ansvaret att tillse att nödvändig försiktighet vidtas och avstånd hålls, t.ex. med minimiavstånd mellan depåplatser.
   
 • Tävling faller under offentlig tillställning och då gäller pandemilagen. Dock ger nivå 2 möjlighet att arrangera publika event med högst 600 besökare på Mittsverigebanan utan restriktioner, dock ska även fortsättningsvis försiktighet och att undvika trängsel. Notera att offentliga tillställningar normalt kräver tillstånd.
   
 • Publika event omfattas alltid av offentlig tillställning oavsett träning, tävling eller annat och därigenom gäller pandemilagen dessa. Dock ger nivå 2 möjlighet att arrangera publika event med högst 600 besökare på Mittsverigebanan utan restriktioner, dock ska även fortsättningsvis försiktighet och att undvika trängsel. Notera att man måste beakta avstånden (1 meter) vilket innebär att restriktionerna för sittplatserna på läktaren fortfarande gäller enligt nedan. Offentliga tillställningar kräver normalt tillstånd.

 • Utbildning i den form som normalt hålls på Mittsverigebanan är inte en allmän sammankomst eller offentlig tillställning och omfattas därför inte av pandemilagen. För att göra utbildningen så säker som möjligt skall dock samtliga deltagare sitta med ett minimiavstånd på minst 1,5 meter till närmaste person och att det i övrigt används gott omdöme och sunt förnuft.

  Vi har gjort bedömningen att det under givna förutsättningar på ett säkert sätt går att hålla utbildning i konferenslokalen i restaurangbyggnaden för totalt 10 personer, i själva restauranglokalen totalt 30 personer och i race control i kontrolltornet 8 personer. Handsprit finns i lokalerna vid utbildning och ansiktsmask rekommenderas att användas när så är möjligt. Arrangören har ansvaret att tillse att nödvändig försiktighet vidtas och avstånd hålls.

 • Kiosk/servering strävar vi efter att den skall hålla öppet i största möjliga mån men med restriktioner enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Då nivå 2 inte längre har restriktioner för servering utomhus så försvinner kravet på maximalt fyra personer vid samma bord och också bordsservering.

  Om restaurangbyggnaden används för servering gäller dock där fortfarande maximalt 4 personer per bord med en begränsning om totalt maximalt 40 matgäster med minst 1 meter hållas till andra personer.

  Vid servering av mat inomhus gäller fortfarande att den serveras antingen av kioskens personal vid bordet alternativt erhålls en nummerlapp och man hämtar maten när ens nummer ropas upp. Man får alltså inte köa för att vänta på sin mat, detta för att minimera risk för trängsel. Servering får också bara ske till sittande gäster alternativt som "takeaway", det är inte tillåtet att stå och äta på serveringsområdet eller i restaurangbyggnaden. 

 • Som alltid gäller att ...
  • använda sunt förnuft
  • om möjligt bär ansiktsmask
  • hålla avstånd
  • tvätta händerna regelbundet
  • respektera att andra kan vara mer angelägna än dig vad gäller sin hälsa och säkerhet
  • stanna hemma om du inte känner dig helt frisk
  • upplever du symptom under din vistelse på anläggningen så skall du omgående lämna området
  • om ni ingår i något förbund, förening eller liknande så kontrollera med dem om eventuellt speciella regler gäller för deras medlemmar 

Har ni frågor eller synpunkter, kontakta mig på 08-559 24 859 eller pereriknorback@msn.com